Ajuda d'entrada

Introduïu el missatge que voleu visualitzar quan la cel·la o l'interval de cel·les se seleccionin al full.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Dades ▸ Validesa ▸ Ajuda d'entrada.


Mostra l'ajuda d'entrada quan se selecciona la cel·la

Mostra el missatge que introduïu al quadre Continguts quan la cel·la o l'interval de cel·les estan seleccionats al full.

Icona d'avís

Si introduïu text al quadre Continguts d'este diàleg i tot seguit seleccioneu i buideu este quadre de selecció, el text es perdrà.


Continguts

Títol

Introduïu el títol que voleu visualitzar quan la cel·la o l'interval de cel·les estiguen seleccionats.

Ajuda d'entrada

Introduïu el missatge que voleu visualitzar quan la cel·la o l'interval de cel·les estiguen seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!