Refresca

Actualitza la taula dinĂ mica.

Després d'importar un full de càlcul de l'Excel que continga una taula dinàmica, feu clic a la taula i després trieu Dades - Taula dinàmica - Refresca.

Per accedir a esta orde...

Trieu Dades â–¸ Taula dinĂ mica â–¸ Actualitza.


Ens cal la vostra ajuda!