Taula dinàmica

Indiqueu el format de la taula que genera la taula dinàmica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Taula dinàmica; en el diàleg Selecciona la font, trieu l'opció Selecció actual.

Trieu Insereix ▸ Taula dinàmica; en el diàleg Selecciona la font, trieu l'opció Font de dades registrada al LibreOffice i feu clic a D'acord per a veure el diàleg Seleccioneu la font de dades.


Taula dinàmica

La taula dinàmica mostra camps de dades com a botons que podeu arrossegar i deixar anar per definir la taula dinàmica.

Disseny

To define the layout of a pivot table, drag and drop data field buttons onto the Filters, Row Fields, Column Fields and Data Fields areas. You can also use drag and drop to rearrange the data fields on a pivot table.

El LibreOffice afig automàticament un títol als botons que s'arrosseguen a l'àrea de Camps de dades . Este títol conté el nom del camp de dades i la fórmula que va crear les dades.

Per canviar la funció utilitzada per un camp de dades, feu doble clic a un botó de l'àrea Camps de dades per obrir el diàleg Camp de dades. També podeu fer doble clic als botons de les àrees Camps de fila o Camps de columna.

Més

Mostra o amaga opcions addicionals per definir la taula dinàmica.

Resultat

Indiqueu els paràmetres per mostrar els resultats de la taula dinàmica.

Selecció a partir de

Seleccioneu l'àrea que conté les dades per a la taula dinàmica actual.

Resultats a

Seleccioneu l'àrea on voleu visualitzar els resultats de la taula dinàmica.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Icona d'avís

Si l'àrea seleccionada conté dades, la taula dinàmica les sobreescriu. Per evitar la pèrdua de dades que ja existeixen, deixeu que la taula dinàmica seleccioni automàticament l'àrea on es mostraran els resultats.


Ignora les files buides

Ignora els camps buits a la font de dades.

Identifica les categories

Assigna automàticament files sense etiquetes a la categoria de la fila superior.

Total de columnes

Calcula i mostra el total general del càlcul de columnes.

Total de files

Calcula i mostra el total general del càlcul de files.

Afig un filtre

Afig un botó de filtre a les taules dinàmiques que es basen en dades del full de càlcul.

Obri el diàleg Filtre.

Habilita l'anàlisi dels detalls

Seleccioneu esta casella de selecció i feu doble clic a la taula per mostrar o amagar els detalls de l'element. Desactiveu esta casella de selecció i feu doble clic a una cel·la de la taula per editar els continguts de la cel·la.

Per examinar els detalls dins d'una taula dinàmica

Dueu a terme una de les següents opcions:

Si feu doble clic a un camp que té camps adjacents al mateix nivell, s'obrirà el diàleg Mostra els detalls:

Mostra els detalls

Trieu el camp per al qual voleu veure els detalls.

Ens cal la vostra ajuda!