Consolida segons

Consolida segons

Utilitzeu esta secció si els intervals de cel·les que voleu consolidar contenen etiquetes. Només cal que seleccioneu estes opcions si els intervals de consolidació contenen etiquetes similars i les dades estan organitzades de manera diferent.

Etiquetes de fila

Utilitza les etiquetes de fila per organitzar les dades consolidades.

Etiquetes de columna

Utilitza les etiquetes de columna per organitzar les dades consolidades.

Opcions

Enllaça a les dades font

Enllaça les dades de l'interval de consolidació a la font de dades i actualitza automàticament els resultats de la consolidació quan es canvia la font de dades.

Opcions

Amaga les opcions addicionals.

Ens cal la vostra ajuda!