Consolidate

Combina dades d'un o més intervals de cel·les independents i calcula un interval nou utilitzant la funció que indiqueu.

Per accedir a esta orde...

Trieu Dades ▸ Consolida.


Funció

Selecciona la funció que voleu utilitzar per consolidar les dades.

Intervals de consolidació

Mostra els intervals de cel·les que voleu consolidar.

Interval de dades font

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per a reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per a restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Copia els resultats a

Mostra la primera cel·la de l'interval on es mostraran els resultats de la consolidació.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Afig

Afig l'interval de cel·les indicat al quadre Interval de dades font al quadre Intervals de consolidació.

Opcions

Mostra opcions addicionals.

Ens cal la vostra ajuda!