Operacions múltiples

Aplica la mateixa fórmula a cel·les diferents, però amb diferents valors del paràmetre.

Per accedir a esta orde...

Choose Data - Multiple Operations.


Aplicació d'operacions múltiples

Icona de nota

El quadre Fila o Columna ha de contindre una referència a la primera cel·la de l'interval seleccionat.


Icona de nota

Si exporteu un full de càlcul que conté operacions múltiples al Microsoft Excel, cal que la ubicació de les cel·les que contenen la fórmula estiga plenament definida respecte a l'interval de dades.


Paràmetres per defecte

Fórmules

Introduïu les referències de cel·la per a les cel·les que contenen les fórmules que voleu utilitzar a l'operació múltiple.

Fila

Introduïu la referència de la cel·la d'entrada que voleu utilitzar com a variable per a les files de la taula de dades.

Columna

Introduïu la referència de la cel·la d'entrada que voleu utilitzar com a variable per a les columnes de la taula de dades.

Redueix / Augmenta

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon

Redueix

Icon

Augmenta

Please support us!