Filtre automàtic

Filtra automàticament l'interval seleccionat de cel·les, i crea quadres de llista d'una fila on podeu triar els elements que voleu mostrar.

Per accedir a esta orde...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

Icona

Filtre automàtic


Please support us!