Filtre

Mostra ordes que permeten filtrar les dades.

El LibreOffice reconeix automĂ ticament els intervals predefinits de les bases de dades.

Per accedir a esta orde...

Choose Data - More Filters.


Hi ha disponibles les opcions de filtratge segĂźents:

Filtre automĂ tic

Filtra automàticament l'interval seleccionat de cel¡les, i crea quadres de llista d'una fila on podeu triar els elements que voleu mostrar.

Filtre estĂ ndard

Permet definir les opcions de filtre.

Filtre avançat

Defineix un filtre avançat.

Restableix el filtre

Suprimeix el filtre de l'interval de cel¡les seleccionat. Per activar esta orde, feu clic a l'àrea de la cel¡la on s'haja aplicat el filtre.

Amaga el filtre automĂ tic

Amaga els botons de Filtre automàtic a l'interval de cel¡les seleccionat.

Please support us!