Opcions

Estableix opcions d'ordenació addicionals.

Per accedir a esta orde...

Trieu Dades ▸ Ordena, pestanya Opcions.


Distingeix entre majúscules i minúscules

Ordena primer per majúscules i després per minúscules. Per a les llengües asiàtiques, s'aplica un tractament especial.

Icona de nota

Nota per a les llengües asiàtiques: activeu Distingeix entre majúscules i minúscules per aplicar la intercalació multinivell. Amb la intercalació multinivell es comparen primer les formes originals de les entrades i s'ignoren les majúscules, les minúscules i els accents diacrítics. Si s'avaluen com a iguals, es tenen en compte els diacrítics per a la comparació de segon nivell. Si encara s'avaluen com a iguals, es tenen en compte les majúscules i minúscules, les amplades dels caràcters i el kana japonés per a la comparació de tercer nivell.


L'interval conté etiquetes de columnes/files

Omet la primera fila o la primera columna a la selecció de l'ordenació. El paràmetre Direcció que apareix a la part inferior del diàleg defineix el nom i la funció d'esta casella de selecció.

Inclou els formats

Manté la formatació actual de la cel·la.

Habilita l'ordenació natural

L'ordenació natural és un algoritme d'ordenació que ordena els nombres prefixats amb cadenes de text basant-se en el valor de l'element numèric de cada nombre triat, en comptes del sistema tradicional de sordenar-los com a cadenes de text. Per exemple, imagineu que teniu la sèrie de valors A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Si poseu estos valors en un interval de cel·les i els ordeneu, quedaran A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Este resultat té sentit per qui entent el mecanisme intern d'ordenació, a altres persones pareix estrany, o fins i tot incorrecte. Amb l'ordenació natural habilitada, els valors com els de l'exemple s'ordenen «correctament» i, en general, fa més còmodes les operacions d'ordenació.

Copia els resultats de l'ordenació a:

Copia la llista ordenada a l'interval de cel·les que indiqueu.

Ordena els resultats

Seleccioneu un interval de cel·les amb nom on vulgueu mostrar la llista ordenada, o bé introduïu un interval de cel·les al quadre d'entrada.

Ordena els resultats

Introduïu l'interval de cel·les on voleu visualitzar la llista ordenada, o bé seleccioneu un interval amb nom de la llista.

Tipus d'ordenació personalitzat

Feu clic ací i seleccioneu l'ordenació personalitzada que vulgueu aplicar.

Tipus d'ordenació personalitzat

Seleccioneu l'ordenació personalitzada que voleu aplicar. Per definir una ordenació personalitzada, trieu LibreOffice Calc ▸ Llistes d'ordenació.

Llengua

Llengua

Seleccioneu la llengua de les regles d'ordenació.

Opcions

Seleccioneu una opció d'ordenació per a la llengua. Per exemple, seleccioneu l'opció "agenda telefònica" per a l'alemany si voleu incloure el caràcter especial umlaut a l'ordenació.

Direcció

De dalt a baix (ordena les files)

Ordena les files segons els valors de les columnes actives de l'interval seleccionat.

D'esquerra a dreta (ordena les columnes)

Ordena les columnes segons els valors de les files actives de l'interval seleccionat.

Àrea de dades

Mostra l'interval de cel·les que voleu ordenar.

Ens cal la vostra ajuda!