Criteris d'ordenació

Indiqueu les opcions d'ordenació per a l'interval seleccionat.

Icona de nota

Assegureu-vos d'incloure tots els títols de files i columnes a la selecció.


Per accedir a esta orde...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Icona

Orde ascendent

Icona

Orde descendent


Ordena per

Seleccioneu la columna que voleu utilitzar com a clau primària d'ordenació.

Ascendent

Ordena la selecció del valor més petit al més gran. La vostra configuració regional proporciona les regles d'ordenació. Podeu definir les regles d'ordenació a Dades ▸ Ordena ▸ Opcions. Podeu definir les opcions per defecte a - Configuració de la llengua ▸ Llengües.

Descendent

Ordena la selecció del valor més gran al més petit. Podeu definir les regles d'ordenació a Dades ▸ Ordena ▸ Opcions. Podeu definir les opcions per defecte a - Configuració de la llengua ▸ Llengües.

Després per

Seleccioneu la columna que voleu utilitzar com a clau secundària d'ordenació.

Ascendent

Ordena la selecció del valor més petit al més gran. Podeu definir les regles d'ordenació a Dades ▸ Ordena ▸ Opcions. Podeu definir les opcions per defecte a - Configuració de la llengua ▸ Llengües.

Descendent

Ordena la selecció del valor més gran al més petit. Podeu definir les regles d'ordenació a Dades ▸ Ordena ▸ Opcions. Podeu definir les opcions per defecte a - Configuració de la llengua ▸ Llengües.

Orde ascendent/descendent

Sorts the selection from the highest to the lowest value, or from the lowest to the highest value. Number fields are sorted by size and text fields by the order of the characters. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Language settings - Languages.

Icones de la barra d'eines Estàndard

Icona

Orde ascendent

Icona

Orde descendent

Please support us!