Selecciona l'interval de la base de dades

Selecciona un interval de la base de dades que hàgeu definit a Dades - Defineix l'interval.

Per accedir a esta orde...

Choose Data - Select Range.


Intervals

Llista els intervals disponibles de la base de dades. Per seleccionar un interval de la base de dades, feu clic al nom i, tot seguit, feu clic a D'acord.

Please support us!