Freeze Rows and Columns

Divideix el full a l'angle superior esquerre de la cel·la activa i l'àrea superior esquerra no es pot desplaçar més.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose View - Freeze Rows and Columns.

From the tabbed interface:

Choose View - Freeze Panes - Freeze Rows and Columns

On the View menu of the View tab, choose Freeze Rows and Columns.

From toolbars:

Icon Freeze Rows and Columns

Freeze Rows and Columns


Ens cal la vostra ajuda!