Busca de l'objectiu

Obri un diàleg que vos permet solucionar una equació amb una variable. Després d'una busca satisfactòria, s'obri un diàleg amb els resultats que vos permet aplicar el resultat i el valor objectiu directament a la cel·la.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Cerca de l'objectiu.


Per defecte

En esta secció podeu definir les variables de la vostra fórmula.

Cel·la de la fórmula

A la cel·la de la fórmula, introduïu la referència de la cel·la que conté la fórmula. Conté la referència actual de la cel·la. Feu clic a una altra cel·la del full per aplicar esta referència al quadre de text.

Valor de l'objectiu

Indica el valor que voleu aconseguir com a resultat nou.

Cel·la de la variable

Especifica la referència per a la cel·la que conté el valor que voleu ajustar per aconseguir l'objectiu.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Ens cal la vostra ajuda!