Refrescament automàtic

Refresca automàticament tots els rastres del full sempre que modifiqueu una fórmula.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


Al document, les fletxes del Detectiu s'actualitzen en les circumstàncies següents:

Please support us!