Refresca els rastres

Torna a dibuixar tots els rastres al full. Es tenen en compte les fórmules modificades quan es tornen a dibuixar els rastres.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Actualitza els rastres.


Al document, les fletxes del Detectiu s'actualitzen en les circumstàncies següents:

Ens cal la vostra ajuda!