Marca les dades no vàlides

Marca totes les cel·les del full que contenen valors exclosos de les normes de validació.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Marca les dades no vàlides.


Les regles de validesa restringeixen l'entrada de nombres, dates, valors d'hores i text a certs valors. Tanmateix, és possible introduir valors no vàlids o copiar valors no vàlids a les cel·les si l'opció Atura no està seleccionada. Quan assigneu una regla de validesa, no es modificaran els valors que ja existeixen en una cel·la.

Ens cal la vostra ajuda!