Mode d'emplenament

Activa el Mode d'emplenament al Detectiu. La busca del ratolí es converteix en un símbol especial i podeu fer clic a qualsevol cel·la per veure un rastre a la cel·la anterior. Per eixir d'este mode, premeu Esc o feu clic a Ix del mode d'emplenament al menú contextual.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Detectiu ▸ Mode d'emplenament.


La funció Mode d'emplenament és idèntica a l'orde Rastreja els anteriors si crideu este mode per primer cop. Utilitzeu el menú contextual per seleccionar més opcions del Mode d'emplenament i per eixir d'este mode.

Ens cal la vostra ajuda!