Rastreja l'error

Dibuixa fletxes de rastreig a tots les cel·les anteriors que produeixen un error en una cel·la seleccionada.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


Please support us!