Suprimeix tots els rastres

Suprimeix totes les fletxes de rastreig del full de càlcul.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Detective - Remove All Traces.


Please support us!