Suprimeix les dependències

Suprimeix un nivell de les fletxes de rastreig creades amb Rastreja les dependències.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Detective - Remove Dependents.


Please support us!