Formatació automàtica

Utilitzeu esta orde per aplicar una formatació automàtica a una àrea seleccionada del full o per definir les vostres pròpies opcions de formatació automàtica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Estils de formatació automàtica.

A la barra Eines, feu clic a

Icona d'estils de formatació automàtica

Formatació automàtica


note

The AutoFormat command is available only if a cell range with at least 3 columns and 3 rows are selected. Otherwise this command will appear grayed out in the menu.


Format

Trieu una formatació automàtica predefinida per aplicar-la a una àrea seleccionada del full.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Afig

Vos permet afegir la formatació actual d'un interval d'almenys 4 × 4 cel·les a la llista de formatacions automàtiques predefinides. S'obrirà el diàleg Afig una formatació automàtica.

Introduïu un nom i feu clic a D'acord.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Canvia el nom

Obri un diàleg que vos permet canviar el nom de la formatació automàtica seleccionada.

S'obri el diàleg Canvia el nom de la formatació automàtica. Introduïu-hi el nom nou de la formatació automàtica.

Formatació

En esta secció podeu seleccionar o desseleccionar les opcions de formatació disponibles. Si voleu mantindre qualsevol dels paràmetres que actualment s'apliquen al full, desseleccioneu l'opció corresponent.

Format numèric

Si esta opció està activada, indica que voleu mantindre el format numèric del format seleccionat.

Vores

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre la vora del format seleccionat.

Tipus de lletra

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre el tipus de lletra del format seleccionat.

Patró

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre el patró del format seleccionat.

Alineació

Quan està activada, indica que voleu mantindre l'alineació del format seleccionat.

Ajusta automàticament l'amplària i l'alçària

Quan esta opció està activada, indica que voleu mantindre l'amplària i l'alçària per a les cel·les seleccionades del format seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!