Estils

Utilitzeu el quadre Estils de la barra lateral per a assignar estils als objectes i a les seccions de text. Podeu actualitzar els estils, modificar els que ja existeixen o crear-ne de nous.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

Per accedir a esta orde...


Com aplicar un estil de cel·la:

  1. Seleccioneu la cel·la o l'interval de cel·les.

  2. Feu doble clic a l'estil a la finestra Estils.

Estils de cel·les

Mostra la llista dels estils de cel·la disponibles.

Icon Cell Styles

Estils de cel·la

Drawing Styles

Show styles for formatting graphical elements, including text objects.

Icon Drawing Styles

Drawing Styles

Estil de la pàgina

Obri un diàleg on podeu definir l'aparença de totes les pàgines del document.

Icon Page Styles

Estils de pàgina

Mode format d'emplenament

Activa i desactiva el Mode format d'emplenament. Utilitzeu el pot de pintura per a assignar l'estil seleccionat a la finestra Estils.

Icon Fill Format Mode

Mode format d'emplenament

Com aplicar un estil nou amb el pot de pintura:

  1. Seleccioneu l'estil desitjat de la finestra Estils.

  2. Feu clic a la icona Mode format d'emplenament

  3. Feu clic a una cel·la per a formatar-la, o bé arrossegueu el ratolí al llarg d'una àrea determinada per a formatar tot l'interval. Repetiu esta acció amb altres cel·les i intervals.

  4. Torneu a fer clic a Mode format d'emplenament per a eixir d'este mode.

Estil nou a partir de la selecció

Crea un estil nou basat en la formatació d'un objecte seleccionat. Assigneu un nom per a l'estil al diàleg Crea un estil.

Icon New Style from Selection

Estil nou a partir de la selecció

Actualitza l'estil

Actualitza l'estil que heu seleccionat a la finestra Estils amb la formatació actual de l'objecte seleccionat.

Icon Update Style

Actualitza l'estil

Llista d'estils

Mostra la llista d'estils de la categoria d'estil seleccionada.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

Grups d'estils

Mostra els grups d'estils disponibles.

Ens cal la vostra ajuda!