Edita les àrees d'impressió

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Trieu Format ▸ Àrees d'impressió ▸ Edita.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Edit tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Edit.

From toolbars:

Icon Edit Print Ranges

Edit Print Ranges


Impressió de files o columnes a totes les pàgines

Definició de les àrees d'impressió en un full

Àrea d'impressió

Vos permet modificar una àrea d'impressió definida.

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

Al quadre de text dret, podeu introduir una àrea d'impressió mitjançant una referència o un nom. Si el cursor és al quadre de text Àrea d'impressió també podeu seleccionar l'àrea d'impressió del full amb el ratolí.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Files a repetir

Trieu una o diverses files per imprimir a cada pàgina. Al quadre de text de la dreta introduïu la referència de la fila, per exemple, "1" o $1" o "$2:$3". El quadre de llista mostra -definit per l'usuari-. També podeu seleccionar -cap- per suprimir una fila definida que es repeteix.

També podeu definir les files que es repeteixen arrossegant el ratolí en el full de càlcul si el cursor és al camp de text Files a repetir del diàleg.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Columnes a repetir

Trieu una o diverses columnes per imprimir a cada pàgina. Al quadre de text de la dreta introduïu la referència de la columna, per exemple, "A" o "AB" o "$C:$E". El quadre de llista mostra -definit per l'usuari-. També podeu seleccionar -cap- per suprimir una columna definida que es repeteix.

També podeu definir les columnes que es repeteixen arrossegant el ratolí en el full de càlcul si el cursor és al camp de text Columnes a repetir del diàleg.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Ens cal la vostra ajuda!