Defineix

Defineix una cel·la activa o un interval de cel·les seleccionades com a àrea d'impressió.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Print Ranges - Define.


Please support us!