Full

Especifica els elements que s'han d'incloure a la impressió de tots els fulls amb l'estil de pàgina actual. També podeu establir l'orde d'impressió, el primer número de pàgina i el factor de redimensionament de la pàgina.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Pàgina ▸ Full.


Imprimeix

Defineix quins elements del full de càlcul s'han d'imprimir.

Capçaleres de columnes i files

Especifica si voleu imprimir les capçaleres de fila i de columna.

Graella

Imprimeix les vores de les cel·les individuals com una graella. Per a la visualització a la pantalla, trieu les opcions a LibreOffice CalcVisualitzacióLínies de la graella.

Comentaris

Imprimeix els comentaris definits al full de càlcul. S'imprimiran en una pàgina per separat, amb la referència de la cel·la corresponent.

Objectes/imatges

Inclou tots els objectes (en cas que siguen imprimibles) i tots els gràfics inserits amb el document imprés.

Diagrames

Imprimeix els diagrames que s'han inserit al full de càlcul.

Objectes de dibuix

Inclou tots els objectes de dibuix al document imprés.

Fórmules

Imprimeix les fórmules que contenen les cel·les, en comptes dels resultats.

Valors zero

Especifica que s'imprimeixen les cel·les amb valor zero.

Orde de pàgines

Defineix l'orde amb què s'enumeren i s'imprimeixen les dades d'un full quan este no s'ajusta a una pàgina impresa.

De dalt a baix, i a la dreta

Imprimeix verticalment des de la columna esquerra fins al final del full.

D'esquerra a dreta, i avall

Imprimeix horitzontalment des de la fila superior del full fins a la columna dreta.

Número de la primera pàgina

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

Redimensiona

Defineix un factor de redimensionament de la pàgina per al full de càlcul imprés.

Mode de redimensionament

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Redueix/amplia la impressió

Especifica un factor de redimensionament per redimensionar totes les pàgines impreses.

Factor de redimensionament

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Ajusta les àrees d'impressió a l'amplària/alçària

Especifica el nombre màxim de pàgines horitzontals (amplària) i verticals (alçària) en els quals s'han d'imprimir cada full amb l'estil de pàgina actual.

Amplària en pàgines

Introduïu el nombre màxim de pàgines que s'han d'imprimir horitzontalment.

Alçària en pàgines

Introduïu el nombre màxim de pàgines que s'han d'imprimir apilades verticalment.

Ajusta l'àrea d'impressió al nombre de pàgines

Indica el nombre màxim de pàgines en les quals s'ha d'imprimir cada full amb l'estil de pàgina actual. L'escala es reduirà tant com calga per ajustar-la al nombre definit de pàgines.

Nombre de pàgines

Introduïu el nombre màxim de pàgines que s'han d'imprimir.

Ens cal la vostra ajuda!