Estil de pàgina

Obri un diàleg on podeu definir l'aparença de totes les pàgines del document.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Page.


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Pàgina

Permet definir els formats de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Fons

Definiu el color o el gràfic de fons.

Capçalera

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Full

Especifica els elements que s'han d'incloure a la impressió de tots els fulls amb l'estil de pàgina actual. També podeu establir l'orde d'impressió, el primer número de pàgina i el factor de redimensionament de la pàgina.

Reinicialitza

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!