Full

Defineix el nom del full i amaga o mostra els fulls seleccionats.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full.


Canvia el nom

Esta orde obri un diàleg que vos permet assignar un nom diferent al full actual.

Amaga

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Mostra

Mostra fulls que anteriorment estaven amagats amb l'orde Amaga.

Si s'ha amagat un full, s'obri el diàleg Mostra el full, que vos permet seleccionar un full perquè es mostre de nou.

De dreta a esquerra

Canvia l'orientació de la pàgina actual de dreta a esquerra si s'habilita l'ús del CTL.

Ens cal la vostra ajuda!