Mostra

Feu servir aquesta ordre per a mostrar les files o les columnes amagades prèviament.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Trieu Format â–¸ Files â–¸ Mostra.

Trieu Format â–¸ Columnes â–¸ Mostra.

From the context menu:

Click on the rows headers to select, choose Show Rows.

Click on the columns headers to select, choose Show Columns.

From the tabbed interface:

Choose Home - Rows - Show Rows.

Choose Home - Columns - Show Columns.

Choose Layout - Rows - Show Rows.

Choose Layout - Columns - Show Columns.

From toolbars:

Icon Show Rows

Show Rows

Icon Show Columns

Show Columns


To show a column or row, select the range of rows or columns containing the hidden elements, then apply the command.

For example, to show the column B, click on the header of the column A, expand the selection to the column C, then chose Format - Columns - Show. To show the column A previously hidden, click on the header of the column B, keep the mouse button pressed and drag on the left. The selected range displayed in the name area changes from B1:B1048576 to A1:B1048576. Choose Format - Columns - Show. Proceed the same way with rows.

Per a mostrar totes les cel·les amagades, primer feu clic al camp que es troba a l'angle superior esquerre. Esta acció seleccionarà totes les cel·les de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!