Mostra

Feu servir aquesta ordre per a mostrar les files o les columnes amagades prèviament.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Files ▸ Mostra.

Trieu Format ▸ Columnes ▸ Mostra.


To show a column or row, select the range of rows or columns containing the hidden elements, then choose Format - Rows - Show or Format - Columns - Show.

For example, to show the column B, click on the header of the column A, expand the selection to the column C, then chose Format - Columns - Show. To show the column A previously hidden, click on the header of the column B, keep the mouse button pressed and drag on the left. The selected range displayed in the name area changes from B1:B1048576 to A1:B1048576. Choose Format - Columns - Show. Proceed the same way with rows.

Per a mostrar totes les cel·les amagades, primer feu clic al camp que es troba a l'angle superior esquerre. Esta acció seleccionarà totes les cel·les de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!