Amaga

Amaga les files, columnes o fulls individuals que s'hagen seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Files ▸ Amaga.

Trieu Format ▸ Columnes ▸ Amaga.

Trieu Full ▸ Amaga el full.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Podeu amagar un full seleccionant la pestanya del full i triant Format ▸ Full ▸ Amaga. Els fulls amagats no s'imprimeixen, si no és que apareixen dins d'una àrea d'impressió.

Icona de nota

Un salt a la capçalera de la fila o la columna indica si la fila o la columna està amagada.


Com mostrar files, columnes o fulls amagats:

  1. Seleccioneu l'àrea que inclou els objectes amagats. També podeu utilitzar el quadre que hi ha l'angle sobre la fila 1 i al costat de la columna A. Per als fulls, este pas no és necessari.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Ens cal la vostra ajuda!