Defineix l'àrea de l'etiqueta

Obri un diàleg on podeu definir una àrea de l'etiqueta.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Etiquetes.


Reconeixement dels noms com a adreces

Els continguts de cel·la d'una àrea d'etiqueta es poden utilitzar com els noms a les fórmules: el LibreOffice reconeix estos noms de la mateixa manera que ho fa amb els noms predefinits per als dies de la setmana i els mesos. Estos noms es completen automàticament quan s'escriuen en una fórmula. A més, els noms definits per àrees d'etiqueta tindran prioritat sobre els noms definits per àrees generades automàticament.

Icona de nota

Podeu definir àrees de l'etiqueta que continguen les mateixes etiquetes a fulls diferents. El LibreOffice busca primer les àrees de les etiquetes del full actual i, en cas que la busca falli, les àrees d'altres fulls.


Interval

Mostra la referència de cel·la per a cada àrea de l'etiqueta. Per suprimir una àrea de l'etiqueta del quadre de llista, seleccioneu-la i tot seguit feu clic a Suprimeix.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Conté etiquetes de columnes

Inclou etiquetes de columna a l'àrea actual de l'etiqueta.

Conté etiquetes de files

Inclou etiquetes de fila a l'àrea actual de l'etiqueta.

Per a l'interval de dades

Estableix l'interval de dades per a la qual l'àrea de l'etiqueta seleccionada és vàlida. Per modificar-lo, feu clic al full i seleccioneu un altre interval amb el ratolí.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Afig

Afig l'àrea de l'etiqueta actual a la llista.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Ens cal la vostra ajuda!