Creació de noms

Vos permet donar un nom a intervals múltiples de cel·les de manera automàtica.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Nom a partir de

Defineix quina part del full de càlcul s'utilitzarà per crear el nom.

Fila superior

Crea els noms dels intervals a partir de la fila de la capçalera de l'interval seleccionat. Cada columna rep un nom i una referència de cel·la.

Columna esquerra

Crea els noms dels intervals a partir de les entrades que hi ha a la primera columna de l'interval del full seleccionat. Cada fila rep un nom i una referència de cel·la.

Fila inferior

Crea els noms dels intervals a partir de les entrades que hi ha a l'última fila de l'interval del full seleccionat. Cada columna rep un nom i una referència de cel·la.

Columna dreta

Crea els noms dels intervals a partir de les entrades que hi ha a l'última columna de l'interval del full seleccionat. Cada fila rep un nom i una referència de cel·la.

Please support us!