Defineix els noms

Obri un diàleg on podeu indicar un nom per a l'àrea seleccionada.

Utilitzeu el ratolí per definir intervals o teclegeu la referència al camp de diàleg Defineix els noms.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Intervals i expressions amb nom ▸ Defineix.

+F3


El quadre Àrea del full de la barra de fórmules conté una llista de noms definits per als intervals o expressions de fórmula i el seu abast entre parèntesis. Feu clic a un nom d'este quadre per realçar la referència corresponent al full de càlcul. Els noms de certes fórmules o parts d'una fórmula no es llisten ací.

Nom

Introduïu el nom de l'àrea per a la qual voleu definir una referència o una expressió de fórmula. Tots els noms d'àrea ja definits al full de càlcul es mostren al camp de text damunt. Si feu clic a un nom de la llista, la referència corresponent del document es mostrarà amb un marc blau. Si hi ha múltiples intervals de cel·les que pertanyen al mateix nom d'àrea, es mostraran amb marcs de colors diferents.

Interval o expressió de fórmula

La referència del nom de l'àrea seleccionada es mostra ací com un valor absolut.

Per a inserir una nova referència d'àrea, situeu el cursor en este camp i utilitzeu el ratolí per seleccionar l'àrea desitjada en qualsevol full del vostre full de càlcul. Per a inserir una fórmula amb nom nova, escriviu l'expressió de la fórmula.

Redueix / Augmenta

Feu clic a la icona Redueix per a reduir el diàleg a la mida del camp d'entrada. Llavors és més fàcil marcar la referència requerida en el full. Les icones es converteixen automàticament a la icona Augmenta. Feu-hi clic per a restaurar el diàleg a la seua mida original.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icona

Redueix

Icona

Augmenta

Àmbit

Select the scope of the named range or named formula. Document (Global) means the name is valid for the whole document. Any other sheet name selected will restrict the scope of the named range or formula expression to that sheet.

Opcions de l'interval

Vos permet indicar el tipus d'àrea (opcional) per a la referència.

Defineix opcions addicionals relacionades amb el tipus d'àrea de referència.

Àrea d'impressió

Defineix l'àrea com un interval d'impressió.

Filtre

Defineix que cal utilitzar l'àrea seleccionada en un filtre avançat.

Repeteix la columna

Defineix l'àrea com una columna repetitiva.

Repeteix la fila

Defineix l'àrea com una fila repetitiva.

Afig

Feu clic al botó Afig per a afegir un nom definit nou.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Ens cal la vostra ajuda!