Funcions estadístiques, cinquena part

ANY

Calculates the skewness of a distribution using the population of a random variable.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1


Sintaxi

SKEWP(Number1; Number2; ...; Number30)

Nombre1; Nombre2; ...Nombre30 són valors o intervals numèrics.

Calculates the skewness of a distribution using the population, i.e. the possible outcomes, of a random variable. The sequence shall contain three numbers at least.

Icona de nota

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Exemples

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2828158928

SKEWP(A1:A6) returns 0.2828158928, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1; Number2) always returns zero, if Number1 and Number2 results in two numbers.

SKEWP(Number1) returns Err:502 (Invalid argument) if Number1 results in one number, because SKEWP cannot be calculated with one value.

ASIM

Retorna el grau d'asimetria d'una distribució.

Syntax

SKEW(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

Example

=ASIM(A1:A50) calcula el valor d'asimetria de les dades referenciades.

DESVEST

Calcula la desviació estàndard a partir d'una mostra.

Syntax

STDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Example

=DESVEST(A1:A50) retorna la desviació estàndard estimada a partir de les dades referenciades.

DESVEST.P

Calcula la desviació estàndard a partir de tota la població.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

STDEV.P(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Example

=DESVEST.P(A1:A50) retorna una desviació estàndard de les dades referenciades.

DESVEST.S

Calcula la desviació estàndard a partir d'una mostra de la població.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

STDEV.S(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample of the population.

Example

=DESVEST.S(A1:A50) retorna una desviació estàndard de les dades referenciades.

DESVESTA

Calcula la desviació estàndard d'una estimació a partir d'una mostra.

Syntax

STDEVA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.

Example

=DESVESTA(A1:A50) retorna la desviació estàndard estimada a partir de les dades referenciades.

DESVESTP

Calcula la desviació estàndard a partir de tota la població.

Syntax

STDEVP(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Example

=DESVESTP(A1:A50) retorna una desviació estàndard de les dades referenciades.

DESVESTPA

Calcula la desviació estàndard basada en tota la població.

Syntax

STDEVPA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing an entire population. Text has the value 0.

Example

=DESVESTPA(A1:A50) retorna la desviació estàndard de les dades referenciades.

DIST.NORM.EST

Retorna la funció de distribució acumulada normal estàndard. La distribució té un valor mitjà de 0 i una desviació estàndard d'1.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

DIST.NORM.EST(Nombre; Acumulada)

Nombre és el valor amb el qual es calcula la distribució acumulada normal estàndard.

Acumulada si és 0 o FALS, calcula la funció de densitat de probabilitat. Qualsevol altre valor o CERT calcula la funció de distribució acumulada.

Example

=DIST.NORM.EST(1;0) returns 0.2419707245.

=DIST.NORM.EST(1;1) retorna 0,8413447461. L'àrea que hi ha sota la corba de distribució normal estàndard a l'esquerra del valor 1 de l'eix X representa el 84% de l'àrea total.

DIST.T

Retorna la distribució t.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

DIST.T(Nombre; GrausDeLlibertat; Acumulada)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Acumulada si és 0 o FALS, calcula la funció de densitat de probabilitat, 1 o CERT calcula la funció de distribució acumulada.

Example

=DIST.T(1; 10; CERT) retorna 0.8295534338

DIST.T.BILATERAL

Calculates the two-tailed Student's T Distribution, which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

DIST.T.BILATERAL(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Example

=DIST.T.BILATERAL(1; 10) retorna 0.3408931323.

DIST.T.DRETA

Calculates the right-tailed Student's T Distribution, which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

DIST.T.DRETA(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Example

=DIST.T.DRETA(1; 10) retorna 0.1704465662.

DIST.WEIBULL

Retorna els valors de la distribució de Weibull.

La distribució de Weibull és una distribució de probabilitat contínua, amb els paràmetres alfa > 0 (forma) i beta > 0 (escala).

Si C és 0, DIST.WEIBULL calcula la funció de densitat de probabilitat.

Si C és 1, DIST.WEIBULL calcula la funció de distribució acumulada.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

DIST.WEIBULL(Nombre; Alfa; Beta; C)

Nombre és el valor amb el qual s'ha de calcular la distribució de Weibull.

Alfa és el paràmetre de forma de la distribució de Weibull.

Beta és el paràmetre d'escala de la distribució de Weibull.

C indica el tipus de funció.

Example

=DIST.WEIBULL(2;1;1;1) retorna 0.8646647168.

See also the Wiki page.

DISTNORMEST

Retorna la funció de distribució acumulada normal estàndard. La distribució té un valor mitjà de 0 i una desviació estàndard d'1.

√Čs GAUSS(x)=DISTNORM(x)-0,5

Syntax

DISTNORMEST(Nombre)

Nombre és el valor amb el qual es calcula la distribució acumulada normal estàndard.

Example

=DISTNORMEST(1) retorna 0,84. L'àrea que hi ha sota la corba de distribució normal estàndard a l'esquerra del valor 1 de l'eix X representa el 84% de l'àrea total.

DISTT

Retorna la distribució t.

Syntax

DISTT(Nombre; GrausDeLlibertat; Mode)

Nombre és el valor per al qual es calcula la distribució t.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Mode = 1 retorna la prova unilateral, Mode = 2 retorna la prova bilateral.

Example

=DISTT(12;5;1)

ERRTIPYX

Retorna l'error estàndard del valor y predit per a cada x de la regressió.

Syntax

ERRTIPYX (DadesY; DadesX)

DadesY és la matriu de les dades Y.

DadesX és la matriu de les dades X.

Example

=ERRTIPYX(A1:A50;B1:B50)

ESTANDARDITZA

Converteix una variable aleatòria en un valor normalitzat.

Syntax

ESTANDARDITZA(Nombre;Mitjana;DesvEst)

Nombre és el valor que s'ha d'estandarditzar.

Mitjana és la mitjana aritmètica de la distribució.

DesvEst és la desviació estàndard de la distribució.

Example

=ESTANDARDITZA(11;10;1) retorna 1. El valor 11, en una distribució normal amb una mitjana de 10 i una desviació estàndard d'1 està per sobre de la mitjana de 10, ja que el valor 1 està per sobre de la mitjana de la distribució normal estàndard.

FORECAST.LINEAR

Extrapola futurs valors a partir dels valors x i y que existeixen.

Syntax

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

Valor és el valor x per al qual s'ha de retornar el valor y a la regressió lineal.

DadesY és la matriu o l'interval de les y conegudes.

DadesX és la matriu o l'interval de les x conegudes.

Example

=PRONOSTIC(50;A1:A50;B1;B50) retorna el valor Y esperat per al valor X de 50 si els valors X i Y de totes dues referències estan enllaçats per una tendència lineal.

INV.NORM.EST

Retorna la inversa de la distribució acumulada normal estàndard.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

INV.NORM.EST(Nombre)

Nombre és la probabilitat amb la qual es calcula la distribució normal estàndard inversa.

Example

=INV.NORM.EST(0,908789) retorna 1,333334673.

INV.T

Retorna la inversa de la distribució t unilateral.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

INV.T(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és la probabilitat associada amb la distribució t unilateral.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Example

=INV.T(0,1;6) retorna -1,4397557473.

INV.T.BILATERAL

Calculates the inverse of the two-tailed Student's T Distribution , which is a continuous probability distribution that is frequently used for testing hypotheses on small sample data sets.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

INV.T.BILATERAL(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és la probabilitat associada amb la distribució t bilateral.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Example

=INV.T.BILATERAL(0.25; 10) returns 1.221255395.

INVNORMEST

Retorna la inversa de la distribució acumulada normal estàndard.

Syntax

INVNORMEST(Nombre)

Nombre és la probabilitat amb la qual es calcula la distribució normal estàndard inversa.

Example

=INVNORMEST(0,908789) retorna 1,3333.

INVT

Retorna la inversa de la distribució t.

Syntax

INVT(Nombre; GrausDeLlibertat)

Nombre és la probabilitat associada amb la distribució t bilateral.

GrausDeLlibertat és el nombre de graus de llibertat per a la distribució t.

Example

=INVT(0,1;6) retorna 1,94.

ORDRE

Retorna l'orde d'un nombre en una mostra.

Syntax

ORDRE(Valor; Dades; Tipus)

Valor és el valor l'orde del qual s'ha de determinar.

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Tipus (opcional) √©s l'orde de la seq√ľ√®ncia.

Tipus = 0 vol dir descendir des de l'√ļltim element de la matriu fins al primer (esta √©s l'opci√≥ per defecte),

Tipus = 1 vol dir ascendir des del primer element de l'interval fins a l'√ļltim.

Example

=ORDRE(A10;A1:A50) retorna la classificació del valor a A10 a l'interval de valors A1:A50. Si Valor no existeix dins de l'interval, es mostrarà un missatge d'error.

PENDENT

Retorna el pendent de la recta de regressió lineal. El pendent s'adapta als punts de dates definits als valors y i x.

Syntax

PENDENT(DadesY; DadesX)

DadesY és la matriu de les dades Y.

DadesX és la matriu de les dades X.

Example

=PENDENT(A1:A50;B1:B50)

PERMUTACIO

Retorna el nombre de permutacions per a un determinat nombre d'objectes.

Syntax

PERMUTACIO(Compta1;Compta2)

Compta1 és el nombre total d'objectes.

Compta2 és el nombre d'objectes de cada permutació.

Example

=PERMUTACIO(6;3) retorna 120. Hi ha 120 possibilitats diferents per agafar una seq√ľ√®ncia de 3 cartes d'un total de 6.

PERMUTACIOA

Retorna el nombre de permutacions per a un nombre d'objectes determinat (es permet la repetició).

Syntax

PERMUTACIOA(Compta1; Compta2)

Compta1 és el nombre total d'objectes.

Compta2 és el nombre d'objectes de cada permutació.

Example

Amb quina freq√ľ√®ncia poden seleccionar-se 2 objectes d'un total d'11?

=PERMUTACIOA(11;2) retorna 121.

=PERMUTACIOA(6;3) retorna 216. Hi ha 216 possibilitats diferents de posar una seq√ľ√®ncia de 3 cartes juntes d'un total de 6 si cada una es torna abans que es tregui la seg√ľent.

PROB

Retorna la probabilitat que els valors d'un interval es troben entre dos límits. Si no hi ha cap valor Final, esta funció calcula la probabilitat basada en el principi que els valors Dades són iguals al valor d'Inici.

Syntax

PROB(Dades; Probabilitat; Inici; Final)

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Probabilitat és la matriu o interval de les probabilitats corresponents.

Inici és el valor d'inici de l'interval les probabilitats del qual s'han de sumar.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Example

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) retorna la probabilitat amb la qual un valor dins de l'interval A1:A50 es trobe també dins dels límits de 50 i 60. Cada valor de l'interval A1:A50 té una probabilitat dins de l'interval de B1:B50.

PRONOSTIC

Extrapola futurs valors a partir dels valors x i y que existeixen.

Syntax

PRONOSTIC(Valor; DadesY; DadesX)

Valor és el valor x per al qual s'ha de retornar el valor y a la regressió lineal.

DadesY és la matriu o l'interval de les y conegudes.

DadesX és la matriu o l'interval de les x conegudes.

Example

=PRONOSTIC(50;A1:A50;B1;B50) retorna el valor Y esperat per al valor X de 50 si els valors X i Y de totes dues referències estan enllaçats per una tendència lineal.

PROVA.T

Retorna la probabilitat associada a una prova t de Student.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

PROVA.T(Dades1; Dades2; Mode; Tipus)

Dades1 és la matriu dependent o l'interval de dades per al primer registre.

Dades2 és la matriu dependent o l'interval de dades per al segon registre.

Mode = 1 calcula la prova unilateral, Mode = 2 calcula la prova bilateral.

Tipus és el tipus de prova t que s'ha de dur a terme. Tipus 1 vol dir per parells. Tipus 2 vol dir dues mostres, variància igual (homoscedàstica). Tipus 3 vol dir dues mostres, variància diferent (heteroscedàstica).

Example

=PROVA.T(A1:A50;B1:B50;2;2)

PROVAT

Retorna la probabilitat associada a una prova t de Student.

Syntax

PROVAT(Dades1; Dades2; Mode; Tipus)

Dades1 és la matriu dependent o l'interval de dades per al primer registre.

Dades2 és la matriu dependent o l'interval de dades per al segon registre.

Mode = 1 calcula la prova unilateral, Mode = 2 calcula la prova bilateral.

Tipus és el tipus de prova t que s'ha de dur a terme. Tipus 1 vol dir per parells. Tipus 2 vol dir dues mostres, variància igual (homoscedàstica). Tipus 3 vol dir dues mostres, variància diferent (heteroscedàstica).

Example

=PROVAT(A1:A50;B1:B50;2;2)

QDESV

Retorna la suma dels quadrats de les desviacions a partir d'una mitjana de mostra.

Syntax

DEVSQ(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample.

Example

=QDESV(A1:A50)

RANG.EQ

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, these are given the same rank.

Icona de nota

The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.


tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

RANG.EQ(Valor; Dades; Tipus)

Valor és el valor l'orde del qual s'ha de determinar.

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Tipus (opcional) √©s l'orde de la seq√ľ√®ncia.

Tipus = 0 vol dir descendir des de l'√ļltim element de la matriu fins al primer (esta √©s l'opci√≥ per defecte),

Tipus = 1 vol dir ascendir des del primer element de l'interval fins a l'√ļltim.

Example

=RANG.EQ(A10;A1:A50) retorna la classificació del valor a A10 a l'interval de valors A1:A50. Si Valor no existeix dins de l'interval, es mostrarà un missatge d'error.

RANG.MITJANA

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, the average rank is returned.

Icona de nota

The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.


tip

This function is available since LibreOffice 4.3


Syntax

RANG.MITJANA(Valor; Dades; Tipus)

Valor és el valor l'orde del qual s'ha de determinar.

Dades és la matriu o l'interval de dades de la mostra.

Tipus (opcional) √©s l'orde de la seq√ľ√®ncia.

Tipus = 0 vol dir descendir des de l'√ļltim element de la matriu fins al primer (esta √©s l'opci√≥ per defecte),

Tipus = 1 vol dir ascendir des del primer element de l'interval fins a l'√ļltim.

Example

=RANG.MITJANA(A10;A1:A50) retorna la classificació del valor a A10 a l'interval de valors A1:A50. Si Valor no existeix dins de l'interval, es mostrarà un missatge d'error.

VAR

Estima la variància a partir d'una mostra.

Syntax

VAR(Number1 ; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Example

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Calcula una variància basada en tota la població.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

VAR.P(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Example

=VAR.P(A1:A50)

VAR.S

Estima la variància a partir d'una mostra.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

VAR.S(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing a sample based on an entire population.

Example

=VAR.S(A1:A50)

VARA

Estima una variància a partir d'una mostra. El valor del text és 0.

Syntax

VARA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing a sample derived from an entire population. Text has the value 0.

Example

=VARA(A1:A50)

VARP

Calcula una variància basada en tota la població.

Syntax

VARP(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges representing an entire population.

Example

=VARP(A1:A50)

VARPA

Calcula la variància basada en tota la població. El valor del text és 0.

Syntax

VARPA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges representing an entire population.

Example

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Retorna els valors de la distribució de Weibull.

La distribució de Weibull és una distribució de probabilitat contínua, amb els paràmetres Alfa > 0 (forma) i Beta > 0 (escala).

Si C és 0, WEIBULL calcula la funció de densitat de probabilitat.

Si C és 1, WEIBULL calcula la funció de distribució acumulada.

Syntax

WEIBULL(Nombre; Alfa; Beta; C)

Nombre és el valor amb el qual s'ha de calcular la distribució de Weibull.

Alfa és el paràmetre de forma de la distribució de Weibull.

Beta és el paràmetre d'escala de la distribució de Weibull.

C indica el tipus de funció.

Example

=WEIBULL(2;1;1;1) retorna 0,86.

See also the Wiki page.

Please support us!