Funcions de complements

Tot seguit es descriuen i s'enumeren algunes de les funcions de complements disponibles.

Concepte de complement

Tamb茅 trobareu una descripci贸 de la interf铆cie de complements del LibreOffice Calc a l'Ajuda. A m茅s, a l'Ajuda es descriuen les funcions importants i els par脿metres per a la .

Els complements seg眉ents estan instal路lats

El LibreOffice cont茅 exemples per a la interf铆cie de complements del LibreOffice Calc.

Funcions d'an脿lisi: primera part

Funcions d'an脿lisi: segona part

DAYSINMONTH

Calcula el nombre de dies en el mes corresponent a la data indicada.

Sintaxi

DIESENMES(Data)

Data 茅s qualsevol data en el mes respectiu de l'any indicat. El par脿metre Data ha de ser una data v脿lida d'acord amb la configuraci贸 regional del LibreOffice.

Exemple

=DIESENMES(A1) retorna 29 dies si A1 cont茅 17-02-1968, una data v脿lida per al febrer de 1968.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Calcula el nombre de dies de l'any corresponent a la data indicada.

Sintaxi

DIESENANY(Data)

Data 茅s qualsevol data en l'any respectiu. El par脿metre Data ha de ser una data v脿lida d'acord amb la configuraci贸 regional del LibreOffice.

Exemple

=DIESENANY(A1) retorna 366 dies si A1 cont茅 29-02-1968, una data v脿lida per a l'any 1968.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Determina si un any 茅s de trasp脿s. Si ho 茅s, la funci贸 retornar脿 el valor 1 (CERT); en cas contrari, retornar脿 0 (FALS).

Sintaxi

ESANYTRASPAS("Data")

Data indica si una data indicada cau en any de trasp脿s. El par脿metre Data ha de ser una data v脿lida.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Exemple

=ESANYTRASPAS(A1) retorna 1, si A1 cont茅 29-02-1968, la data v脿lida del 29 de febrer de 1968 en la vostra configuraci贸 regional.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

No utilitzeu mai =ESANYTRASPAS(29/2/68) perqu猫 aix貌 avaluaria en primer lloc 2 dividit entre 29 dividit entre 68 i, tot seguit, calcularia la funci贸 ESANYTRASPAS a partir d'este nombre petit com a nombre de data en s猫rie.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Calcula la difer猫ncia en mesos entre dues dates.

Sintaxi

MESOS(DataDInici; DataDeFinalitzaci贸; Tipus)

La DataDInici 茅s la primera data

La DataDeFinalitzaci贸 茅s la segona data

Tipus calcula el tipus de difer猫ncia. Els valors possibles inclouen 0 (interval) i 1 (en mesos de calendari).

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Encripta una cadena de car脿cters; per fer-ho, despla莽a els car脿cters 13 posicions en l'abecedari. Despr茅s de la lletra Z, l'abecedari torna a comen莽ar (rotaci贸). Per desencriptar el text, torneu a aplicar la funci贸 d'encriptatge al codi resultant.

Sintaxi

ROT13(Text)

Text 茅s la cadena de car脿cters que s'ha d'encriptar. ROT13(ROT13(Text)) desencripta el codi.

Exemple

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba un rfgng shaqnqn ry frgrzoer qry 2010.") retorna la cadena de car脿cters 芦The Document Foundation ha estat fundada el setembre del 2010.禄. Observeu que el ROT13 no canvia els espais, els d铆gits o els punts.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


WEEKS

Calcula la difer猫ncia en setmanes entre dues dates.

Sintaxi

SETMANES(DataDInici; DataDeFinalitzaci贸; Tipus)

StartDate is the start date in the interval.

EndDate is the end date in the interval. The end date must be greater than the start date, or else an error is returned.

Type specifies the type of difference to be calculated. Possible values are 0 (time interval) or 1 (calendar weeks).

Si Tipus = 0, la funci贸 suposar脿 que 7 dies equivalen a una setmana sense tindre en compte cap dia espec铆fic per a marcar l'inici d'una setmana.

If Type = 1 the function will consider Monday to be the first day of the week. Therefore, except for the start date, each occurrence of a Monday in the interval is counted as an additional week.

note

This function considers Monday to be the first day of the week regardless of the current locale settings.


Exemple

In the following examples, dates are passed as strings. However, they can also be stored in separate cells and be passed as references.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returns 0 because Type was set to 0 and there are only 5 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returns 1 because Type was set to 0 and there are 7 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returns 1 because Type was set to 1 and the interval contains a Monday, since 01/12/2022 is a Wednesday and 01/17/2022 is a Monday.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returns 0 because Type was set to 1 and the interval does not contain any Mondays, except for the start date.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Calcula el nombre de setmanes de l'any en qu猫 t茅 lloc la data indicada. El nombre de setmanes es defineix de la manera seg眉ent: si una setmana es troba entre dos anys, s'afig a l'any en qu猫 tenen lloc la majoria de dies d'esta setmana.

Sintaxi

SETMANESENANY(Data)

Data 茅s qualsevol data en l'any respectiu. El par脿metre Data ha de ser una data v脿lida d'acord amb la configuraci贸 regional del LibreOffice.

Exemple

SETMANESENANY(A1) retorna 53 si A1 cont茅 1970-02-17, una data v脿lida per a l'any 1970.

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Calcula la difer猫ncia en anys entre dues dates.

Sintaxi

ANYS(DataDInici; DataDeFinalitzaci贸; Tipus)

La DataDInici 茅s la primera data

La DataDeFinalitzaci贸 茅s la segona data

Tipus calcula el tipus de difer猫ncia. Els valors possibles inclouen 0 (interval) i 1 (en anys de calendari).

Informaci贸 t猫cnica

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Complements a trav茅s de l'API del LibreOffice

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Ens cal la vostra ajuda!