Funcions lògiques

This category contains the Logical functions.

Tractament d'arguments no lògics en funcions lògiques

Per accedir a esta orde...

Insert - Function - Category Logical


ESND

Retorna CERT si una cel·la conté el valor d'error #N/D (valor no disponible).

Si es produeix un error, la funció retorna FALS.

Sintaxi

ESND(Valor)

Valor és el valor o l'expressió que s'ha de provar.

Exemple

=ESND(D3) retorna FALS com a resultat.

SIERROR

Retorna el valor si la cel·la no conté un valor d'error, o el valor alternatiu si el conté.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.0 del LibreOffice.


Sintaxi

SIERROR(Valor; Valor_alternatiu)

Valor és el valor o expressió que es retornarà si no és igual o si produeix un error.

Valor_alternatiu és el valor o expressió que es retornarà si l'expressió o el valor deValor és igual o si produeix un error.

Exemple

=SIERROR(C8;C9) on la cel·la C8 conté =1/0 retorna el valor de C9, perquè 1/0 és un error.

=SIERROR(C8;C9) on la cel·la C8 conté =13 retorna 13, perquè el valor de C8 no és un error.

IFS

IFS is a multiple IF-function.

CANVIA

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

NO

Complementa (inverteix) un valor lògic.

Sintaxi

NO(ValorLògic)

ValorLògic és el valor que s'ha de complementar.

Exemple

=NO(A). Si A=CERT, llavors NO(A) serà FALS.

CERT

El valor lògic es defineix a CERT. La funció CERT() no necessita cap argument, i sempre retorna el valor lògic CERT.

Sintaxi

CERT()

Exemple

Si A=CERT i B=FALS, apareixen els exemples següents:

=I(A;B) retorna FALS.

=O(A;B) retorna CERT.

=NO(I(A;B)) retorna CERT.

SI

Indica que s'ha de fer una verificació lògica.

Sintaxi

IF(Test [; ThenValue [; OtherwiseValue]])

Verificació és qualsevol valor o expressió que pot ser CERT o FALS.

ValorAleshores (opcional) és el valor que es retorna si la verificació lògica és CERT.

ValorAltrament (opcional) és el valor que es retorna si la verificació lògica és FALS.

En les funcions del LibreOffice Calc, els paràmetres marcats com a «opcionals» es poden ometre quan no hi ha cap altre paràmetre que els seguïsca. Per exemple, en una funció amb quatre paràmetres, en què els dos darrers estan marcats com a «opcionals», es pot ometre el paràmetre 4 o bé els paràmetres 3 i 4; en canvi, no es pot ometre únicament el paràmetre 3.

Exemple

=SI(A1>5;100;"massa petit") Si el valor d'A1 és superior a 5, s'introdueix el valor 100 a la cel·la actual; altrament, s'hi introdueix el text "massa petit" (sense cometes).

O

Retorna CERT si com a mínim un argument és CERT. Si tots els arguments tenen el valor lògic FALS, la funció retorna el valor FALS.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

Sintaxi

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemple

Cal comprovar els valors lògics de les entrades 12<11; 13>22, i 45=45.

=O(12<11;13>22;45=45) retorna CERT.

=O(FALS;CERT) retorna CERT.

I

Retorna CERT si tots els arguments són CERTS. Si un dels elements és FALS, la funció retornarà el valor FALS.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

Sintaxi

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemple

Cal comprovar els valors lògics de les entrades 12<13; 14>12 i 7<6:

=I(12<13;14>12;7<6) retorna FALS.

=I(FALS;CERT) retorna FALS.

OEX

Retorna CERT si un nombre senar d'arguments té valor CERT.

Els arguments són expressions lògiques per si mateixes (CERT, 1<5, 2+3=7, B8<10) que retornen valors lògics, o bé matrius (A1:C3) que contenen valors lògics.

tip

Aquesta funció és disponible des de la versió 4.0 del LibreOffice.


Sintaxi

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Exemple

=OEX(CERT;CERT) retorna FALS.

=OEX(CERT;CERT;CERT) retorna CERT.

=OEX(FALS;CERT) retorna CERT.

FALS

Retorna el valor lògic FALS. La funció FALS() no necessita cap argument, i sempre retorna el valor lògic FALS.

Sintaxi

FALS()

Exemple

=FALS() retorna FALS

=NO(FALS()) retorna CERT

Ens cal la vostra ajuda!