Funcions de base de dades

En esta secció es presenten les funcions que s'utilitzen amb les dades organitzades en una sola fila de dades per a cada registre.

note

La categoria Base de dades es podria confondre amb una base de dades integrada al LibreOffice. Tanmateix, no hi ha cap relació entre les bases de dades del LibreOffice i la categoria Base de dades del LibreOffice Calc.


Dades d'exemple:

Les dades seg√ľents s'utilitzaran en alguns dels exemples de descripci√≥ de funcions:

L'interval A1:E10 llista els nens que han anat a la festa d'aniversari d'en Joan. La informaci√≥ seg√ľent apareix per a cada entrada: la columna A mostra el nom; la B, el curs; tot seguit es mostren l'edat (en anys), la dist√†ncia fins a l'escola (en metres) i el pes (en quilograms).

A

B

C

D

E

1

Nom

Curs

Edat

Distància fins a l'escola

Pes

2

Andreu

3

9

150

40

3

Elisabet

4

10

1000

42

4

Carles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Curs

2

7

300

42

8

Ariadna

1

7

200

36

9

Enric

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Nom

Curs

Edat

Distància fins a l'escola

Pes

14

>600

15

16

BDCOMPTA

5


La fórmula de la cel·la B16 és =BDCOMPTA(A1:E10;0;A13:E14)

Paràmetres de les funcions de base de dades:

Els elements seg√ľents s√≥n les definicions dels par√†metres de totes les funcions de base de dades:

BaseDeDades és l'interval de cel·les que defineix la base de dades.

CampDeBaseDeDades indica la columna on actuarà la funció després que s'hagen aplicat els criteris de busca del primer paràmetre i que s'hagen seleccionat les files de dades; no té relació amb els criteris de busca. Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

CriterisDeCerca és l'interval de cel·les que conté els criteris de busca. Si escriviu diversos criteris en una fila, es connecten mitjançant la conjunció I; si escriviu els criteris en diverses files, es connecten mitjançant la conjunció O. S'ignoraran les cel·les buides en els criteris de busca.

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

BDCOMPTA

BDCOMPTA compta el nombre de files (registres) d'una base de dades que coincideixen amb els criteris de busca que heu indicat i que contenen valors numèrics.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDCOMPTA(BaseDeDades; [CampDeBaseDeDades]; CriterisDeCerca)

Si s'omet l'argument del CampDeBaseDeDades, BDCOMPTA retorna el recompte de tots els registres que complisquen els criteris. Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

En l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), volem saber quants nens han de rec√≥rrer m√©s de 600 metres per arribar a l'escola. El resultat es mostrar√† a la cel¬∑la B16. Situeu el cursor a la cel¬∑la B16 i introdu√Įu-hi la f√≥rmula =BDCOMPTA(A1:E10;0;A13:E14). L'Auxiliar de funcions vos ajuda a triar els intervals.

Base de dades és l'interval de dades que s'ha d'avaluar, incloses les capçaleres: en este cas, A1:E10. CampDeBaseDeDades indica la columna dels criteris de busca; en este cas, tota la base de dades. CriterisDeCerca és l'interval on podeu introduir els paràmetres de busca; en este cas, A13:E14.

Per saber quants nens de segon curs tenen m√©s de 7 anys, suprimiu l'entrada >600 de la cel¬∑la D14 i introdu√Įu 2 a la cel¬∑la B14 (a sota de Curs); tot seguit, introdu√Įu >7 a la cel¬∑la C14 que hi ha a la dreta de la cel¬∑la anterior. El resultat √©s 2: dos nens de segon curs tenen m√©s de 7 anys. Com que ambd√≥s criteris s√≥n a la mateixa fila, es connecten mitjan√ßant I.

BDCOMPTAA

BDCOMPTAA compta el nombre de files (registres) d'una base de dades que coincideixen amb les condicions de busca que heu indicat i que contenen valors numèrics o alfanumèrics.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDCOMPTAA(BaseDeDades; [CampDeBaseDeDades]; CriterisDeCerca)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

En l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt) podeu buscar el nombre de nens el nom dels quals comen√ßa amb la lletra E o amb una lletra posterior. Editeu la f√≥rmula de la cel¬∑la B16 perqu√® hi aparega =BDCOMPTAA(A1:E10;"Nom";A13:E14). Suprimiu el criteri de busca anterior i introdu√Įu >=E en el camp A14 de la columna Nom. El resultat √©s 5. Si ara suprimiu tots els valors num√®rics que corresponen a l'Ariadna a la fila 8, el resultat canvia a 4. La fila 8 ja no s'inclou en el comptatge perqu√® no cont√© cap valor. El nom Ariadna √©s text, no pas un valor. Tingueu en compte que el par√†metre "CampDeBaseDeDades" ha de fer refer√®ncia a una columna que puga contindre valors.

BDDESVEST

BDDESVEST calcula la desviació estàndard d'una població en funció d'una mostra; per fer-ho, utilitza els nombres d'una columna d'una base de dades que coincidisquen amb els criteris de busca. Els registres es tracten com una mostra de dades. Això vol dir que els nens de l'exemple representen una secció transversal de tots els nens. Tingueu en compte que, perquè un resultat siga representatiu, cal que la mostra siga superior a 1000.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDDESVEST(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per trobar la desviaci√≥ est√†ndard del pes de tots els nens que tenen la mateixa edat a l'exemple (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a la cel¬∑la B16:

=BDDESVEST(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14 de la columna Edat, introdu√Įu 7, 8, 9 i aix√≠ successivament. El resultat que apareix √©s la desviaci√≥ est√†ndard del pes de tots els nens que tenen esta edat.

BDEXTREU

BDEXTREU retorna el contingut de la cel·la referenciada en una base de dades que coincidisca amb els criteris de busca que s'hagen indicat. En cas d'error, la funció retorna #VALOR! si no ha trobat cap fila o bé Err502 si ha trobat més d'una cel·la.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDEXTREU(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

En l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), volem saber a quin curs va un nen determinat, el nom del qual s'introdueix a la cel¬∑la A14. La f√≥rmula s'introdueix a la cel¬∑la B16 i √©s lleugerament diferent dels exemples anteriors perqu√® nom√©s es pot introduir una columna (un camp de base de dades) a Camp de la base de dades. Introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent:

=BDEXTREU(A1:E10;"Curs";A13:E14)

Introdu√Įu el nom Francesc a la cel¬∑la A14 i veureu el resultat 2. En Francesc va a segon. Introdu√Įu "Edat" en comptes de "Curs" i obtindreu l'edat d'en Francesc.

O b√© introdu√Įu el valor 11 nom√©s a la cel¬∑la C14, i suprimiu la resta d'entrades d'esta fila. Editeu la f√≥rmula de la cel¬∑la B16 tal com s'indica tot seguit:

=BDEXTREU(A1:E10;"Nom";A13:E14)

En comptes del curs, es consulta el nom. La resposta apareix immediatament: en Daniel √©s l'√ļnic alumne que t√© 11 anys.

BDMAX

BDMAX retorna el contingut màxim d'una cel·la (camp) determinada d'una base de dades (tots els registres) que coincidisca amb les condicions de busca que s'hagen indicat.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDMAX(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per esbrinar quant pesa l'alumne amb m√©s pes en cada curs de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a B16:

=BDMAX(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A Curs, introdu√Įu 1, 2, 3, i aix√≠ successivament. Despr√©s d'introduir un n√ļmero de curs, apareix el pes del nen que pesa m√©s del curs en q√ľesti√≥.

BDMIN

BDMIN retorna el contingut mínim d'una cel·la (camp) en una base de dades que coincidisca amb els criteris de busca que s'hagen indicat.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDMIN(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per trobar la dist√†ncia m√©s curta cap a l'escola per als nens de cada curs de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a la cel¬∑la B16:

=BDMIN(A1:E10;"Distància fins a l'escola";A13:E14)

A la fila 14, a Curs, introdu√Įu 1, 2, 3 i aix√≠ successivament. Apareixer√† la dist√†ncia m√©s curta fins a l'escola per a cada curs.

BDMITJANA

BDMITJANA retorna la mitjana dels valors de totes les cel·les (camps) de totes les files (registres de la base de dades) que coincideixen amb els criteris de busca que s'hagen indicat.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDMITJANA(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per trobar el pes mitj√† de tots els nens de la mateixa edat de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent en la cel¬∑la B16:

=BDMITJANA(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14, a Edat, introdu√Įu 7, 8, 9 i aix√≠ successivament. Apareix el pes mitj√† de tots els nens que tenen esta edat.

BDPRODUCTE

BDPRODUCTE multiplica totes les cel·les d'un interval de dades determinat on els continguts de les cel·les coincidisquen amb els criteris de busca.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDPRODUCTE(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Amb l'exemple de la festa d'aniversari anterior (desplaceu-vos amunt), no hi ha cap aplicació d'esta funció que tinga sentit.

BDSUM

BDSUM retorna el total de totes les cel·les en un camp de base de dades, en totes les files (registres) que coincidisquen amb els criteris de busca que hàgeu indicat.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDSUM(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per saber la longitud acumulada de les dist√†ncies fins a l'escola de cadascun dels nens que han anat a la festa d'en Joan (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a la cel¬∑la B16:

=BDSUM(A1:E10;"Distància fins a l'escola";A13:E14)

Introdu√Įu 2 a la fila 14, a Curs. Apareixer√† la suma (1950) de les dist√†ncies fins a l'escola de tots els nens que van a segon.

BDVAR

BDVAR retorna la variància de totes les cel·les d'un camp de base de dades en tots els registres que coincidisquen amb els criteris de busca que s'hagen indicat. Els registres de l'exemple es tracten com una mostra de dades. Perquè un resultat siga representatiu, la mostra ha de ser superior a 1000.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDVAR(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per saber la vari√†ncia del pes de tots els nens de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt) que tenen la mateixa edat, introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a la cel¬∑la B16:

=BDVAR(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14 de la columna Edat, introdu√Įu 7, 8, 9 i aix√≠ successivament. Apareixer√† el resultat de la vari√†ncia dels valors del pes de tots els nens que tenen esta edat.

BDVARP

BDVARP calcula la variància per a tots els valors de les cel·les d'un camp de base de dades determinat en tots els registres que coincidisquen amb els criteris de busca indicats. Els registres de l'exemple es tracten com una població completa.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDVARP(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per trobar la vari√†ncia del pes de tots els nens que tenen la mateixa edat i que s√≥n a la festa d'aniversari d'en Joan (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a la cel¬∑la B16:

=BDVARP(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14, a Edat, introdu√Įu 7, 8, 9 i aix√≠ successivament. Apareix la vari√†ncia dels valors del pes de tots els nens que tenen esta edat i que aniran a la festa d'aniversari d'en Joan.

BDDESVESTP

La funció BDDESVESTP calcula la desviació estàndard d'una població, basada en totes les cel·les d'un interval de dades que coincideixen amb els criteris de busca. A l'exemple, els registres es tracten com una població completa.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

BDDESVESTP(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Example

Per trobar la desviaci√≥ est√†ndard del pes de tots els nens que tenen la mateixa edat i que han anat a la festa d'aniversari d'en Joan (desplaceu-vos cap amunt), introdu√Įu la f√≥rmula seg√ľent a la cel¬∑la B16:

=BDDESVESTP(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14, a Edat, introdu√Įu 7, 8, 9 i aix√≠ successivament. El resultat √©s la desviaci√≥ est√†ndard del pes de tots els nens de la mateixa edat per als quals s'ha comprovat el pes.

Please support us!