Funció

Obri l'auxiliar de funcions, que vos permet crear fórmules interactivament.

Abans d'iniciar l'auxiliar, seleccioneu una cel·la o un interval de cel·les del full actual, per tal de determinar la posició en què s'inserirà la fórmula.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Funció.

+F2

A la barra Fórmula, feu clic a

Icona

Auxiliar de funcions


note

Vos podeu baixar l'especificació ODFF (OpenDocument Format Formula) completa des del lloc web d'OASIS.


L'Auxiliar de funcions té dues pestanyes: la pestanya Funcions s'utilitza per crear fórmules i la pestanya Estructura permet comprovar la construcció de les fórmules.

Pestanya de funcions

Busca

Cerca per una part del nom de la funció.

Categoria

Enumera les categories a les quals estan assignades les diverses funcions. Seleccioneu una categoria per a visualitzar les funcions adequades en el camp de llista que apareix a sota. Seleccioneu «Totes» per a visualitzar totes les funcions per ordre alfabètic, independentment de la categoria a la qual pertanyin. «Utilitzat per darrer cop» mostra les últimes funcions que heu fet servir.

Podeu explorar la llista de categories i de funcions sencera.

Funció

Mostra les funcions que s'han trobat a la categoria seleccionada. Feu doble clic per a seleccionar una funció. Un sol clic mostra una descripció curta de la funció.

Matriu

Indica que la funció seleccionada s'ha d'inserir en l'interval de cel·les seleccionat com una fórmula matricial. Les fórmules matricials s'apliquen a diverses cel·les. Cada cel·la de la matriu conté la fórmula, no com a còpia sinó com una fórmula comuna que comparteixen totes les cel·les de la matriu.

L'opció Matriu fa el mateix que prémer +Maj+Retorn. L'opció es fa servir per a introduir i confirmar fórmules al full. La fórmula s'insereix com a matricial; aquest fet s'indica mitjançant dues claus: { }.

note

La mida màxima d'un interval de matriu és de 128 per 128 cel·les.


Camps d'entrada d'arguments

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon shrink

Redueix

Icon Expand

Expand

Resultat de la funció

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Els arguments obligatoris s'indiquen mitjançant noms en negreta.

f(x) (segons quina siga la funció seleccionada)

Permet accedir a un nivell subordinat de l'Auxiliar de funcions per a incrustar una altra funció dins de la funció, en lloc d'incrustar-hi un valor o una referència.

Argument/Paràmetre/Referència de cel·la (segons la funció seleccionada)

El nombre de camps de text visibles depèn de la funció. Introduïu els arguments directament en els camps d'argument o feu clic en una cel·la de la taula.

Resultat

Mostra el resultat del càlcul o un missatge d'error.

Fórmula

Mostra la fórmula que s'ha creat. Escriviu les entrades directament o creeu la fórmula amb l'ajuda de l'auxiliar.

Arrere

Mou el focus arrere entre les components de la fórmula, i els marca a mesura que ho fa.

tip

Per seleccionar una única funció d'una fórmula complexa que consta de diverses funcions, feu doble clic a la funció a la finestra de fórmules.


Següent

Avança entre els elements que componen la fórmula en la finestra de fórmula. Aquest botó també es pot utilitzar per a assignar funcions a la fórmula. Si seleccioneu una funció i feu clic al botó Següent, la selecció apareix a la finestra de fórmula.

tip

Feu doble clic en una funció a la finestra de selecció per transferir-la a la finestra de fórmules.


D'acord

Finalitza l'Auxiliar de fórmules i transfereix la fórmula a les cel·les seleccionades.

Cancel·la

Tanca el diàleg sense implementar la fórmula.

Pestanya d'estructura

En esta pàgina podeu visualitzar l'estructura de la funció.

note

Si inicieu l'Auxiliar de funcions mentre el cursor de cel·la està situat en una cel·la que ja conté una funció, s'obri la pestanya Estructura i mostra la composició de la fórmula actual.


Estructura

Mostra una representació jeràrquica de la funció actual. Per a mostrar els arguments o amagar-los, feu clic en el signe de suma (+) o resta (−) que hi ha al davant.

note

Els punts blaus indiquen els arguments que s'han introduït correctament; els punts rojos representen tipus de dades incorrectes. Per exemple, si la funció SUMA conté un argument de text, este argument apareixerà en roig perquè la funció SUMA només admet entrades numèriques.


Ens cal la vostra ajuda!