Auxiliar de funcions

Obri l'Auxiliar de funcions, que vos ajuda a crear fórmules de manera interactiva. Abans d'iniciar l'auxiliar, seleccioneu una cel·la o un interval de cel·les del full actual per determinar la posició en què s'inserirà la fórmula.

Per accedir a esta orde...

Choose Insert - Function.

+F2

Feu clic a la Barra de fórmules

Icona

Auxiliar de funcions


Icona de nota

You can download the complete ODFF (OpenDocument Format Formula) specification from the OASIS web site.


L'Auxiliar de funcions té dues pestanyes: la pestanya Funcions s'utilitza per crear fórmules i la pestanya Estructura permet comprovar la construcció de les fórmules.

Pestanya de funcions

Busca

Search for a part of the function name.

Categoria

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions.

Funció

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Matriu

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

The Array option is identical to the +Shift+Enter command, which is used to enter and confirm formulas in the sheet. The formula is inserted as a matrix formula indicated by two braces: { }.

Icona de nota

La mida màxima d'un interval de matriu és de 128 per 128 cel·les.


Camps d'entrada d'arguments

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Redueix / Augmenta

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

El diàleg es minimitza automàticament quan feu clic a un full amb el ratolí. Quan allibereu el botó, el diàleg es restaura i l'interval de referència definit amb el ratolí es realça al document amb un marc blau.

Icon

Redueix

Icon

Augmenta

Resultat de la funció

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Els arguments obligatoris s'indiquen mitjançant noms en negreta.

f(x) (segons quina siga la funció seleccionada)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/Paràmetre/Referència de cel·la (segons la funció seleccionada)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Resultat

Displays the calculation result or an error message.

Fórmula

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Arrere

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Icona de consell

Per seleccionar una única funció d'una fórmula complexa que consta de diverses funcions, feu doble clic a la funció a la finestra de fórmules.


Següent

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Icona de consell

Feu doble clic en una funció a la finestra de selecció per transferir-la a la finestra de fórmules.


D'acord

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Cancel·la

Closes the dialog without implementing the formula.

Pestanya d'estructura

En esta pàgina podeu visualitzar l'estructura de la funció.

Icona de nota

Si inicieu l'Auxiliar de funcions mentre el cursor de cel·la està situat en una cel·la que ja conté una funció, s'obri la pestanya Estructura i mostra la composició de la fórmula actual.


Estructura

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Icona de nota

Els punts blaus indiquen els arguments que s'han introduït correctament; els punts rojos representen tipus de dades incorrectes. Per exemple, si la funció SUMA conté un argument de text, este argument apareixerà en roig perquè la funció SUMA només admet entrades numèriques.


Please support us!