Columnes

Insereix columnes a l'esquerra o a la dreta de la cel·la activa El nombre de columnes inserides correspon al nombre de columnes seleccionades. Si no se selecciona cap columna, s'insereix una columna. Les columnes existents es desplacen cap a la dreta.

Columns Before

Inserts a new column before the active cell.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns Before.


Columns After

Inserts a new column after the active cell.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Insert Columns - Columns After.


Please support us!