Columnes

Insereix columnes a l'esquerra o a la dreta de la cel·la activa El nombre de columnes inserides correspon al nombre de columnes seleccionades. Si no se selecciona cap columna, s'insereix una columna. Les columnes existents es desplacen cap a la dreta.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Columns.

From the tabbed interface:

Choose Home - Column.

Choose Layout - Column.

From toolbars:

Icon Insert Column

Insert Columns


Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column after the column where the cursor is currently placed.

Ens cal la vostra ajuda!