Columnes

Insereix columnes a l'esquerra o a la dreta de la cel·la activa El nombre de columnes inserides correspon al nombre de columnes seleccionades. Si no se selecciona cap columna, s'insereix una columna. Les columnes existents es desplacen cap a la dreta.

Insereix columnes abans

Insereix una columna nova abans de la cel·la activa.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Insereix columnes ▸ Columnes abans.


Insereix columnes després

Insereix una columna nova després de la cel·la activa.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Insereix columnes ▸ Columnes després.


Ens cal la vostra ajuda!