Insereix files

Insereix files a dalt o a baix de la cel·l'activa El nombre de files inserides correspon al nombre de files seleccionades. Si no se selecciona cap fila, s'insereix una fila. Les files existents es desplacen cap avall.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Rows.

From the tabbed interface:

Choose Home - Row.

Choose Layout - Row.

From toolbars:

Icon Insert Row

Insert Row


Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Ens cal la vostra ajuda!