Insereix cel·les

Obri el quadre de diàleg Insereix cel·les, on podeu inserir cel·les noves en funció de les opcions que indiqueu. Per suprimir cel·les, seleccioneu Edita ▸ Suprimeix les cel·les.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Insereix cel·les.

Trieu Visualitza ▸ Barres d'eines i seleccioneu la barra Insereix cel·les:

Icona

Insereix cel·les


Selecció

Esta àrea conté les opcions disponibles per inserir cel·les en un full. Per definir la quantitat de cel·les que s'inseriran i la posició de les cel·les, abans s'ha de seleccionar un interval de cel·les del full.

Mou les cel·les cap avall

Mou el contingut de l'interval seleccionat cap avall quan s'insereixen cel·les.

Icona

Insereix cel·les cap avall

Desplaça les cel·les cap a la dreta

Mou el contingut de l'interval seleccionat cap a la dreta quan s'insereixen cel·les.

Icona

Insereix cel·les cap a la dreta

Fila sencera

Insereix una fila sencera. La posició de la fila depèn de la selecció del full. El nombre de files que s'inserirà depèn del nombre de files que s'hagen seleccionat. Els continguts de les files originals es desplacen cap avall.

Icona

Insereix files

Columna sencera

Insereix una columna sencera. El nombre de columnes que s'inserirà depèn del nombre de columnes seleccionades. Els continguts de les columnes originals es desplacen cap a la dreta.

Icona

Insereix columnes

Ens cal la vostra ajuda!