Salt de columna

Insereix un salt de columna (salt de pàgina vertical) a l'esquerra de la cel·la activa.

El salt de columna manual s'indica mitjançant una línia vertical de color blau fosc.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.

From toolbars:

Icon Insert Column Break

Insert Column Break


Ens cal la vostra ajuda!