Salt de columna

Insereix un salt de columna (salt de pàgina vertical) a l'esquerra de la cel·la activa.

El salt de columna manual s'indica mitjançant una línia vertical de color blau fosc.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Please support us!