Salt de fila

Insereix un salt de fila (salt de pàgina horitzontal) sobre la cel·la seleccionada.

El salt de fila manual s'indica mitjançant una línia blava horitzontal.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.


Please support us!