Salt de fila

Insereix un salt de fila (salt de pàgina horitzontal) sobre la cel·la seleccionada.

El salt de fila manual s'indica mitjançant una línia blava horitzontal.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Row Break.

From toolbars:

Icon Insert Row Break

Insert Row Break


Ens cal la vostra ajuda!