Insert Page Break

Esta orde insereix salts manuals de columna o de fila per garantir que les dades s'imprimisquen correctament. Podeu inserir un salt de pàgina horitzontal sobre la cel·la activa o un salt de pàgina vertical a l'esquerra de la cel·la.

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Insert Page Break.


Salt de fila

Insereix un salt de fila (salt de pàgina horitzontal) sobre la cel·la seleccionada.

Salt de columna

Insereix un salt de columna (salt de pàgina vertical) a l'esquerra de la cel·la activa.

Please support us!