Page Break

Display the page breaks and print ranges in the sheet.

Choose View - Normal to switch this mode off.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Trieu Visualitza ▸ Salt de pàgina.

From the tabbed interface:

Choose View - Page Break

On the View menu of the View tab, choose Page Break.

From toolbars:

Icon Page Break

Page Break


Impressió dels detalls d'un full

Definició del nombre de pàgines per a la impressió

El menú contextual de la previsualització del salt de pàgina conté funcions per a editar els salts de pàgina, que inclouen les opcions següents:

Suprimeix els salts de pàgina

Suprimeix tots els salts manuals del full actual.

Afig una àrea d'impressió

Afig les cel·les seleccionades a les àrees d'impressió.

Ens cal la vostra ajuda!