Suprimeix el full

Suprimeix el full actual després de confirmar la consulta.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Suprimeix el full.

Obriu el menú contextual d'una pestanya del full.


Icona de nota

No podeu suprimir un full mentre l'opció Edita ▸ Gestiona els canvis ▸ Enregistra estiga activada.


Suprimeix el full actual.

No

Cancel·la el diàleg. No se suprimirà res.

Ens cal la vostra ajuda!