Suprimeix el full

Suprimeix el full actual després de confirmar la consulta.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Icona de nota

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


Sí

Suprimeix el full actual.

No

Cancel·la el diàleg. No se suprimirà res.

Please support us!