Supressió de continguts

Indica els continguts que han de suprimir-se d'una cel·la activa o d'un interval seleccionat de cel·les. Si se seleccionen diferents fulls, tots els fulls seleccionats quedaran afectats.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Buida les cel·les

Retrocés


Icona de consell

Este diàleg també es crida quan es prem Retrocés després que el cursor de la cel·la s'haja activat en el full.


Icona de consell

Premeu la tecla Suprimeix per esborrar contingut sense fer aparèixer el quadre de diàleg o canviar el format.


Icona de consell

Utilitzeu Retalla a la barra Estàndard per suprimir el contingut i els formats sense el diàleg.


Selecció

Esta àrea llista les opcions per suprimir els continguts.

Suprimeix-ho tot

Suprimeix tot el contingut de l'interval seleccionat de cel·les.

Text

Suprimeix només el text. Els formats, les fórmules, els nombres i les dates no en queden afectats.

Nombres

Suprimeix només els nombres. Els formats i les fórmules no canvien.

Data i hora

Suprimeix els valors de dates i hores. Els formats, el text, els nombres i les fórmules no canvien.

Fórmules

Suprimeix les fórmules. El text, els nombres, els formats, les dates i les hores no canvien.

Comentaris

Suprimeix els comentaris afegits a les cel·les. La resta d'elements no canvien.

Formats

Suprimeix els atributs de format aplicats a les cel·les. El contingut de les cel·les no canvia.

Objectes

Suprimeix tots els objectes. El contingut de les cel·les no canvia.

Ens cal la vostra ajuda!