Ompli amb nombres aleatoris

Ompli un interval de cel·les amb nombres pseudoaleatoris generats automàticament amb la funció de distribució seleccionada i els seus paràmetres.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Ompli les cel·les ▸ Nombre aleatori


Dades

Interval de cel·les

Estableix l'interval de cel·les que s'ha d'omplir amb nombres aleatoris. Si ja teniu seleccionat un interval, es mostrarà ací.

Generador de nombres aleatoris

Distribució

La funció de distribució per al generador de nombres aleatoris.

Les funcions de distribució vàlides i els seus paràmetres són

Distribució

Paràmetres

Uniforme

 • Mínim: el valor mínim de la mostra.

 • Màxim: el valor màxim de la mostra.

Enter uniforme

 • Mínim: el valor mínim de la mostra.

 • Màxim: el valor màxim de la mostra.

Normal

 • Mitjana el valor mitjà de la distribució normal.

 • Desviació estàndard: la desviació estàndard de la distribució normal.

Icona d'avís

La mitjana i la desviació estàndard dels nombres generats poden ser diferents de la mitjana i desviació estàndard introduïdes al diàleg.


Cauchy

 • Mediana: la mediana de les dades o el paràmetre d'ubicació.

 • Sigma: el paràmetro d'escala.

Icona d'avís

La mediana i la sigma dels nombres generats aleatòriament poden ser diferents de les dades introduïdes al diàleg.


Bernoulli

 • Valor p: és la probabilitat d'èxit.

Binomial

 • Valor p: és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

 • Nombre d'avaluacions : el nombre d'avaluacions de l'experiment.

Khi quadrat

 • Valor ni: un nombre enter positiu que especifica el nombre de graus de llibertat.

Geomètrica

 • Valor p: és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

Binomial negativa

 • Valor p: és la probabilitat d'èxit de cada avaluació.

 • Nombre d'avaluacions: el nombre d'avaluacions de l'experiment.


Opcions

Habilita la llavor personalitzada

Estableix el valor inicial del generador de nombres aleatoris a un valor llavor conegut.

Llavor

El valor establit per a iniciar l'algorisme generador de nombres aleatoris. S'utilitza per a inicialitzar (llavor) el generador de nombres aleatoris de manera que es reproduïsca la mateixa seqüència de nombres pseudoaleatoris. Especifiqueu un valor enter positiu (1, 2...) per a crear una seqüència específica o deixeu el camp en blanc si no necessiteu aquesta característica en particular.

Habilita l'arrodoniment

Trunca el número en un nombre determinat de xifres decimals.

Nombre de decimals

Quantitat de decimals dels nombres generats.

Ens cal la vostra ajuda!