Fill Random Numbers

Ompli un interval de cel路les amb nombres pseudoaleatoris generats autom脿ticament amb la funci贸 de distribuci贸 seleccionada i els seus par脿metres.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Random Number


Dades

Interval de cel路les

Estableix l'interval de cel路les que s'ha d'omplir amb nombres aleatoris. Si ja teniu seleccionat un interval, es mostrar脿 ac铆.

Generador de nombres aleatoris

Distribuci贸

La funci贸 de distribuci贸 per al generador de nombres aleatoris.

Les funcions de distribuci贸 v脿lides i els seus par脿metres s贸n

Distribuci贸

Par脿metres

Uniforme

 • M铆nim: el valor m铆nim de la mostra.

 • M脿xim: el valor m脿xim de la mostra.

Enter uniforme

 • M铆nim: el valor m铆nim de la mostra.

 • M脿xim: el valor m脿xim de la mostra.

Normal

 • Mitjana el valor mitj脿 de la distribuci贸 normal.

 • Desviaci贸 est脿ndard: la desviaci贸 est脿ndard de la distribuci贸 normal.

warning

La mitjana i la desviaci贸 est脿ndard dels nombres generats poden ser diferents de la mitjana i desviaci贸 est脿ndard introdu茂des al di脿leg.


Cauchy

 • Mediana: la mediana de les dades o el par脿metre d'ubicaci贸.

 • Sigma: el par脿metro d'escala.

warning

La mediana i la sigma dels nombres generats aleat貌riament poden ser diferents de les dades introdu茂des al di脿leg.


Bernoulli

 • Valor p: 茅s la probabilitat d'猫xit.

Binomial

 • Valor p: 茅s la probabilitat d'猫xit de cada avaluaci贸.

 • Nombre d'avaluacions : el nombre d'avaluacions de l'experiment.

Khi quadrat

 • Valor ni: un nombre enter positiu que especifica el nombre de graus de llibertat.

Geom猫trica

 • Valor p: 茅s la probabilitat d'猫xit de cada avaluaci贸.

Binomial negativa

 • Valor p: 茅s la probabilitat d'猫xit de cada avaluaci贸.

 • Nombre d'avaluacions: el nombre d'avaluacions de l'experiment.

Poisson

 • Mean: The mean of the Poisson distribution.


Opcions

Habilita la llavor personalitzada

Estableix el valor inicial del generador de nombres aleatoris a un valor llavor conegut.

Llavor

El valor establit per a iniciar l'algorisme generador de nombres aleatoris. S'utilitza per a inicialitzar (llavor) el generador de nombres aleatoris de manera que es reprodu茂sca la mateixa seq眉猫ncia de nombres pseudoaleatoris. Especifiqueu un valor enter positiu (1, 2...) per a crear una seq眉猫ncia espec铆fica o deixeu el camp en blanc si no necessiteu aquesta caracter铆stica en particular.

Habilita l'arrodoniment

Round the number to a given number of Decimal Places.

Nombre de decimals

Quantitat de decimals dels nombres generats.

Ens cal la vostra ajuda!