Fill Series

Genereu sèries automàticament amb les opcions d'aquest diàleg. Determineu la direcció, l'increment, la unitat de temps i el tipus de sèrie.

note

Abans d'omplir una sèrie, primer seleccioneu l'interval de cel·les.


Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Series.


Per continuar automàticament una sèrie fent servir una sèrie de regles assumides de compleció, trieu l'opció Emplenament automàtic després d'obrir el diàleg Sèries d'emplenament.

Direcció

Determina la direcció de la creació de sèries.

Avall

Crea una sèrie descendent a l'interval de cel·les de la columna fent servir l'increment definit per al valor final.

Dreta

Crea una sèrie que va d'esquerra a dreta amb l'interval de cel·les seleccionat fent servir l'increment definit per al valor final.

Amunt

Crea una sèrie ascendent en l'interval de cel·les de la columna fent servir l'increment definit per al valor final.

Esquerra

Crea una sèrie que va de dreta a esquerra a l'interval seleccionat de cel·les fent servir un increment definit al valor final.

Tipus de sèrie

Defineix el tipus de sèrie. Trieu entre Lineal, Creixement, Data i Emplenament automàtic.

Lineal

Crea una sèrie lineal fent servir un increment definit i un valor final.

Creixement

Crea una sèrie de creixement a partir d'un increment definit i un valor final.

Data

Crea una sèrie de dates a partir d'un increment definit i una data final.

Emplenament automàtic

Forma una sèrie directament en un full. La funció d'emplenament automàtic té en compte unes llistes personalitzades. Per exemple, si introduïu gener en la primera cel·la, la sèrie es completa fent servir la llista definida a ▸ LibreOffice Calc ▸ Llistes d'ordenació.

L'emplenament automàtic prova de completar una sèrie de valors fent servir un patró definit. La sèrie 1,3,5 es completa automàticament amb 7,9,11,13, i així successivament. Les sèries horàries i de dates es completen de la mateixa manera; per exemple, després de 01.01.99 i 15.01.99, s'utilitza un interval de 14 dies.

Emplenament automàtic de dades a partir de cel·les adjacents

Unitat de temps

En esta àrea podeu especificar-hi la unitat de temps que desitgeu. Només és activa si es tria l'opció de Data a l'àrea Tipus de sèrie.

Dia

Feu servir una sèrie de tipus Data i aquesta opció per a crear una sèrie amb els set dies de la setmana. La unitat d'Increment és el dia.

Dia feiner

Feu servir el tipus de sèrie Data i aquesta opció per a crear una sèrie només amb els cinc dies hàbils. La unitat d'Increment és el dia.

Mes

Feu servir el tipus de sèrie Data i aquesta opció per a formar una sèrie amb el mes com a unitat d'Increment.

Any

Feu servir el tipus de sèrie Data i aquesta opció per a crear una sèrie amb l'any com a unitat d'Increment.

Valor inicial

Determina el valor inicial de la sèrie. Utilitzeu nombres, dates o hores.

Valor final

Determina el valor final de la sèrie. Utilitzeu nombres, dates i hores.

Increment

El terme «increment» denota la quantitat per la qual augmenta un valor donat. Determina el valor pel qual la sèrie d'un tipus seleccionat augmenta en cada pas. Les entrades no poden fer-se si s'han seleccionat tipus de sèrie lineals, de creixement o dates.

Ens cal la vostra ajuda!