Esquerra

Ompli un interval seleccionat de com a mínim dues columnes amb els continguts de la cel·la de més a la dreta.

Per accedir a esta orde...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


Si un interval seleccionat només conté una fila, el contingut de la cel·la de més a la dreta es copiarà en totes les altres cel·les de l'interval. Si se seleccionen diverses files, les cel·les de més a la dreta es copiaran a les cel·les de l'esquerra.

Please support us!