Fill Left

Ompli un interval seleccionat de com a m铆nim dues columnes amb els continguts de la cel路la de m茅s a la dreta.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

From toolbars:

Icon Fill Left

Fill Left


Si un interval seleccionat nom茅s cont茅 una fila, el contingut de la cel路la de m茅s a la dreta es copiar脿 en totes les altres cel路les de l'interval. Si se seleccionen diverses files, les cel路les de m茅s a la dreta es copiaran a les cel路les de l'esquerra.

Ens cal la vostra ajuda!