Dreta

Ompli un interval seleccionat de com a mínim dues columnes amb els continguts de la cel·la situada més a l'esquerra.

Per accedir a esta orde...

Trieu Full ▸ Ompli cel·les ▸ Dreta.


Si l'interval només té una fila seleccionada, els continguts de la cel·la de més a l'esquerra es copiaran a totes les altres cel·les seleccionades. Si heu seleccionat diverses files, cadascuna de les cel·les de més a l'esquerra es copiaran a les que hi ha a la dreta.

Ens cal la vostra ajuda!